Information

Vad kostar det?

Våra priser ligger från 380kr/tim varav du betalar halva kostnaden förutsatt att…

För att ha rätt till skattereduktion för husarbete måste du ha:

  • Varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • Fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång, och
  • Haft utgifter för husarbete.

för tjänster utöver rut, kontakta oss på 0582 – 101 89 eller via mail


ˆ